Open Repetitie op 18 mei

Maar ik kan helemaal niet zingen!

Dat horen we vaak van mannen die we ‘op de korrel’ hebben. Of: ‘dat durf ik niet half!’ Op woensdag 18 mei houdt daarom het Franeker mannenkoor ‘t Franeker Akkoord speciaal voor deze dappere heren een open repetitieavond. Nieuwe leden, maar ook geïnteresseerde heren die het nog ‘even willen aankijken’ en die echt geen grote zangers hoeven te zijn, zijn van harte welkom namelijk! Zingen in een groep is leuk, gezond en onze dirigente helpt ons om samen het maximale te bereiken! De leden van ons koor zijn niet allemaal Franekers. De Waadhoeke is ruim vertegenwoordigt. Naast Franeker komen leden ook uit het Bildt en Tzum.

Dit prachtige en unieke koor repeteert iedere woensdagavond om 20.00 in ‘De Bolder’ aan de IJsbaanweg 2 te Franeker onder strakke, maar begripvolle leiding van de enige Leeuwarder; dirigente Ria Fennema. Tijdens optredens is Roelien Ytsma onze muzikale begeleider.

Mannenkoor ‘t Franeker Akkoord is ontstaan vanuit het in Franeker en omgeving succesvolle shantykoor  “Loopend Tuyg”, dat na vijftien jaren besloot om er mee te stoppen.

In het voorjaar van 2011 is door een oud-lid het initiatief genomen om het een vervolg te geven met een nieuw op te richten koor, waarbij voor iedereen het “met elkaar maken van muziek/zingen” bovenaan zou staan. In september 2011 zijn 9 heren (het minimumaantal om mee te starten), onder leiding van Ria Fennema, gestart met te ervaren of het een en ander aan hun individuele wensen en verwachtingen kon voldoen. Dat bleek succesvol en het ledental groeide. Door onder andere de coronaperiode bestaat het koor echter anno 2022 uit tien heren en we zijn blij met nieuwe leden! We zoeken alle stemsoorten, maar vooral bassen en baritons staan op onze verlanglijst. Het streven is 12 tot 16 leden voor een 4-stemmig populair en licht-klassiek repertoire. Wat u bij ons zult vinden is serieus aan de slag, saamhorigheid, we lachen soms meer dan onze dirigente lief is en we besluiten de repetitieavond graag nog even met een drankje. We willen u heel graag welkom heten op 18 mei!

Aanmelden voor de open repetitie